Mái Giếng Trời Tự Động Thủ Đức

Dự án

Dự án

Mái Giếng Trời Tự Động Thủ Đức

Ngày đăng : 05/11/2018 - 8:18 PM

Mái Giếng Trời Tự Động Thủ Đức

Nhà Anh Toàn

Diện Tích : 2.5m x 8m

Kiểu Trượt : 50%

Mái giếng trời tự đôngk điều khiển đóng mở bằng remote. Tích hợp hệ thống cảm biển tự động đóng mái khi trời mưa.

Kết quả hình ảnh cho MÁI GIẾNG TRỜI TỰ ĐỘNG THỦ ĐỨC

 

 

Mái Giếng Trời Tự Động Thủ Đức